INSTALACIJSKA DEJAVNOST:

 • hišni sistemi ogrevanja, prezračevanja, vodovonih inštalacij, sanacija kopalnic in sanitarne opreme
 • izvedba instalacijskih sistemov v industriji

STROJNE INSTALACIJE

TEHNOLOŠKE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA

 • vodne črpalke hidrantne postaje
 • vodne črpalke postaje za vodovodne primarne sisteme
 • kotlovnice za vse vrste energentov
 • prezračevanje in klimatizacija
 • oskrba s sanitarno vodo
 • inštalacije kompliminarnega zraka
 • reducirne postaje
 • merilne postaje
 • avtomatika ogrevanja
 • izvedba cevovodov in naprav z INOX materiali

STROJNA OPREMA ZA KLIMATIZACIJO

 • klimatizacija v industrijskih objektih
 • klimatizacija v poslovnih objektih
 • sistemi čiščenja in vlaženja zraka
 • regulacija in avtomatizacija prezračevalnih sistemov

PLINSKE INSTALACIJE

IZVEDBA INSTALACIJ ZA PLINSKE INSTALACIJE:

 • zunanji plinski cevovodi
 • notranji plinski cevovodi
 • regulacija in meritve

PROIZVODNJA INSTALACIJSKIH TEHNIK ZA TEHNIČNE PLINE, KI VKLJUČUJE:

 • zunanje plinske instalacije
 • industrijske plinske instalacije
 • regulacije in meritve