Reference

REFERENCE 2013-2015


ČISTILNA NAPRAVA Grosuplje:

 • strojne inštalacije
 • plinska kotlovnica

ČISTILNA NAPRAVA Veliki Slatnik:

 • strojne inštalacije
 • elektro inštalacije

ATL Radovljica:

 • energetska sanacija

ZAVOD MARIJE TEREZIJE:

 • kotlovnica na lesene pelete
 • 100kW peč Centrometal

HOTEL DELFIN, Izola:

 • gradbeno obrtniška dela
 • ureditev sanitarij in aperitiv bara
 • elektro inštalacije
 • namakalni sistem

STANOVANJSKO PODJETJE Ravne na Koroškem – ADAPTACIJA STANOVANJ:

 • gradbeno obrtniška dela

OSNOVNA ŠOLA Velika Dolina:

 • energetska sanacija

VEČNAMENSKI DOM Podzemelj – Gasilski dom:

 • strojne inštalacije
 • elektro inštalacije

IZDELAVA FEKALNIH ČRPALIŠČ VINICA

OŠ  Semič in VRTEC Semič:

 • energetska sanacija
 • monitoring

VEČNAMENSKI DOM Šentjurij, Mirna peč:

 • strojne inšalacije
 • elektro inštalacije

UKC Ljubljana – Ortopedska klinika Ljubljana:

 • Inštalacija kovektorjev ( klima naprave) za hlajenje
 • CNS sistem konvektorjev ( klima naprave)

PLAMTEX d.o.o. Komenda / Poslovna stavba:

 • Strojne inštalacije :
 • konvektorsko hlajenje ( toplotna črpalka voda/ voda )
 • razpeljava vodovoda po celotni stavbi
 • tehnološke instalacije
 • Plinske inštalacije in plinska kotlovnica
 • Toplotna črpalka za ogrevanje in hlajenje

ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE BRŠLJIN, Novo mesto

 • Gradbena in obrtniška dela , stroje in elektro instalacije pri prenovi garderob telovadnice

ŠPORTNA DVORANE MAROF, Novo mesto

 • Izvedba celotnih strojnih instalacij pri prenovi moških in ženskih garderob

ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA, Semič

 • menjava termostatskih ventilov na radiatorjih, menjava vira ogrevanja sanitarne vode z toplotno črpalko, monitoring – ekranski prikaz porabe energije, elektro inštalacije – menjava svetlobnih teles
 • izvedba ogrevanja sanitarne vode z toplotno črpalko zrak/voda

CECOMP-PROIZVODNJA HALA IN POSLOVNI PROSTORI

 • Dolenja nemška vas – strojne inštalacije ( vodovodne instalacije, notranje in zunanje hidrantno omrežje, plinske instalacije)

ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE VELIKA DOLINA, Brežice

 • toplotna črpalka, menjava radiatorskih ventilov in ter termostatskih glav.

ENERGETSKA SANACIJA SVZ, Dutovelj

 • montaža solarnega sistema ter sončnih kolektorjev, montaža prezračevanja kuhinje, montaža kuhinjskih nap

MULJAVA –POSLOVILNI OBJKET

 • celotne elektro in strojne inštalacije

ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE, Ljubljajna

 • celotne elektro in strojne inštalacije , gradbena in obrtniška dela

VODOVOD, Mokronog

 • montaža zunanjega vodovoda iz duktilvnih cevi DN 100 -150 v skupni dolžini 4.500m.

ENIGMA PODBREZNIK- POSLOVA STAVBA

 • izvedba strojnih instalacij v celoti
 • izvedba prezračevanja in hlajenja
 • izvedba kotlovnic na lesene pelete
 • izvedba talnega ogrevanja in vodovnih instalacij

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO-ENERGETSKA SANACIJA

 • montaža prezračevanja in odvodnih ventilatorjev
 • montaža split sistemov za hlajenje in ogrevanje prostorov

INDIVIDUALNE STANOVANJSKE HIŠE

 • izvedba več sistemov za ogrevanje individualnih st. hiš z toplotnimi črpalkami zrak/ voda
 • izvedba več sistemov za ogrevanje individualnih st. hiš z toplotnimi črpalkami voda/ voda
 • izvedba več sistemov za ogrevanje st. hiš z kotlovnico na lesne pelete
 • izvedba več sistemov za ogrevanje st. hiš z kotlovnico na lesni uplinjevalni kotel
 • izvedba kotlovnic z ogrevanjem na zemeljski plin
 • ureditev mansardnega stanovanja

 

Referenčna lista prejšnih sezon


 

ELEKTRO INŠTALACIJE

 • DOM KRAJANOV, Brestanica: elektro vezava plinske kotlovnice z avtomatiko
 • UNILES, Novo mesto: elektro vezava plinske kotlovnice z avtomatiko
 • ČISTILNA NAPRAVA, Šentjernej: elektro instalacije v celoti, telekomunikacije, tehnološke elektro instalacije, elektro krmilne, komandne omarice
 • KC LJUBLJANA – ORTOPEDSKA KLINIKA: hladilna stojnica – hidravlični del
 • DOM STAREJŠIH OBČANOV, Sežana: elektro priklop prezračevalnih enot
 • ISTRABENZ – SKLADIŠČE PLINSKIH ENERGENTOV, Celje: ozemljitvena dela cevovodov s sondami
 • ZDRAVSTVENI DOM, Novo mesto: elektro instalacije v celoti
 • TERME ČATEŽ: elektro priklop ventilacijskih konvektorjev, elektro krmilne komandne omarice, vezava in priklop avtomatike v toplotni podpostaji
 • ELSTAB SEMIČ – PROIZVODNJA HALA: elektro vezava plinske kotlovnice z avtomatiko
 • REVOZ – KABINA ZA PRANJE, Novo mesto: elektro priklop ventilatorjev, ureditev razsvetljave
 • POŠTA, Brestanica: elektro vezava plinske kotlovnice z avtomatiko
 • AGRO-HOČEVAR, Novo mesto: elektro vezava plinske kotlovnice z avtomatiko
 • INDIVIDUALNE HIŠE – VEČ OBJEKTOV: elektro povezava toplotnih črpalk, elektro vezava krmilno komandnih omaric z avtomatiko
 • INDIVIDUALNE HIŠE – VEČ OBJEKTOV: elektro povezava kotlovske opreme na trda  goriva, elektro vezava krmilno komandnih omaric z avtomatiko
 • INDIVIDUALNE HIŠE – VEČ OBJEKTOV: elektro vezava krmilno komandnih omaric z avtomatiko
 • TURISTIČNA KMETIJA FORTUNOVI: elektro vezava krmilno komandnih omaric z avtomatiko
 • INDIVIDUALNE HIŠE – VEČ OBJEKTOV: elektro vezava solarnih sistemov, elektro vezava krmilno komandnih omaric z avtomatiko
 • VODOVOD, Nova Gorica: elektro dela v vodohramu, elektro dela v črpališčih

STROJNE INŠTALACIJE

 • DOM KRAJANOV, Brestanica: plinske instalacije, prezračevanje, ogrevanje, plinska kotlovnica, vodovodne instalacije
 • UNILES, Novo mesto: plinske inštalacije, talno ogrevanje, plinska kotlovnica, vodovodne instalacije
 • ČISTILNA NAPRAVA, Šentjernej: plinske inštalacije, radiatorsko ogrevanje, plinska kotlovnica, vodovodne instalacije, prezračevanje
 • KC LJUBLJANA – ORTOPEDSKA KLINIKA: hladilna stojnica – hidravlični del
 • DOM STAREJŠIH OBČANOV, Sežana: ogrevanje, ureditev kopalnic in sanitarij, prezračevanje
 • ISTRABENZ – SKLADIŠČE PLINSKIH ENERGENTOV, Celje : hladilne prhe v INOX izvedbi za hlajenje vagonov na pretakališču plinov
 • ZDRAVSTVENI DOM, Novo mesto: ureditev sejne sobe – ogrevanje, prezračevanje
 • TERME ČATEŽ: hlajenje in ogrevanje restavracije hotela, terme s konvektorjo
 • ELSTAB – PROIZVODNA HALA, Semič: strojne inštalacije v celoti
 • REVOZ – KABINA ZA PRHANJE, Novo mesto: prezračevanje, komplimiran zrak, tehnološka voda, vodovodne instalacije
 • POŠTA, Brestanica: prezračevanje, ogrevanje, hlajenje plinska inštalacija, plinska kotlovnica, vodovodne instalacije
 • INFO TOČKA, Šentrupert: hlajenje, ogrevanje, prezračevanje, vodovodne instalacije
 • AGRO-HOČEVAR, Novo mesto: plinska kotlovnica moči 400kW in priprava sanitarne vode
 • INDIVIDUALNE HIŠE – VEČ OBJEKTOV: toplotne črpalke zrak-voda, voda-voda
 • INDIVIDUALNE HIŠE – VEČ OBJEKTOV: kotlovnice na pelete z zalogovniki
 • INDIVIDUALNE HIŠE – VEČ OBJEKTOV: kotlovnice na lesna polena na uplinjavanje z zalogovniki